Røykutvikling på skole

En hovedstrømledning kortsluttet, og førte til litt røykutvikling ved Vågen videregående skole julaften.