• Fredrik Refvem

Dette er tre kommunale boliger

Stavanger kommune gir opp å utplassere småhus for rusmisbrukere på Tasta og Hundvåg. Her ved jernbanelinjen på Lagård kommer det imidlertid fire nye boliger på 16 kvadratmeter.