• Sosialistisk Venstrepartis gruppeleder i Stavanger Marcela Molina. Fredric Lundqvist

– Skolene legger til rette for mobbing

Revheim og Tastaveden skoler bryter ikke bare gratisprinsippet når de belønner de beste pengeinnsamlerne i «Hei Verden»-aksjonen – de legger også til rette for mobbing, mener SV og alarmerer ordføreren.