• - Her skal Folkebadet ligge, sier Morten Larsen i Svømmalliansen. Han setter sin lit til at byens politikere får prosjektet på skinnene igjen. Pål Christensen

Sevland strekker seg for idretten

Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland går langt i å antyde at kommunen vil strekke seg langt for å oppfylle de løfter som er gitt til idretten gjennom mange år, og nevnte spesielt Folkebadet i Jåttåvågen.