Nå er stengselet på plass

Torsdag morgen ble det satt opp et stengsel i bunn av sykkelstien som munner ut i Osebergstien. Dette skal hindre at syklister renner rett ut i Osebergstien, og forhåpentlig hindre flere sammenstøt mellom bil og sykkel.