• Influensatelefonen er stengt i helgen. Kenneth Bjerga

Influensatelefonen stengt i helgen

Problemer med bemanning gjør at influensatelefonen er stengt fram til mandag morgen.