Krigsdrama kan bli spelefilm

Dersom utval for opplæring og kultur i Hå seier ja, vil kommunen ta initiativet til ein spelefilm om 15 unge jærbuar som blei henretta under krigen.