Flertallet krever alternativer til Sandnes sykehus

Flertallspartiene i Sandnes er slett ikke sikre på at det gamle sykehuset i byen skal brukes til aldershjem.