• Sigurd Vik (H) harselerte over helsesjefens nye retningslinjer for røyking på utesteder med uteservering. Anders Minge

Røykereglene sendt i retur

Levekårstyret ville ikke vedta helsesjefens forslag til nye røykeregler for utebransjen.