• Det er stor radioaktivitet i fjellgrunnen på Dalesiden i Sandnes, men også flere andre steder i regionen. Granitt, skiferfjell eller områder bygget på løsmasser er spesielt utsatt. Det er i vinterhalvåret det er best å måle radonnivået innomhus. Pål Christensen

Våger ikke bo hjemme

Maria P. Tunsberg og Sui Bala bodde i sokkelleilighet hos hennes mor sammen sønnen Arian Oliver på ti måneder. Nå har de flyttet ut. Målinger viste faretruende høyt radonnivå.