• Leserbilde

Traktor med gjødselspreder i kollisjon med personbil

Kumøkk fløt ut i elva ved Skjævelandsbrua på fylkesvei 44.