• Jon Ingemundsen

Bussvelt-elever får tilbud om krisehjelp

Elevene og lærerene som har vært involvert i bussvelten på riksvei 42 ved Kvinlog, får tilbud om krisehjelp.