Heidi Bjerga: - Jeg har hjertebank. Dette har vi kjempet for i mange år

Flere partier gleder seg over at rådmannen nå vil holde barnetrygden utenfor når sosialstønaden beregnes.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Torsdag morgen la rådmannen fram sitt forslag til økonomiplan - for første gang i nytt rådhus.

Dette er politikernes umiddelbare reaksjoner på rådmannens forslag til økonomiplan:

Inger Klippen (H) er glad for økt satsing i barnevernet og PPT, og for at rådmannen vil barnetrygden skal holdes utenfor når sosialstønaden beregnes.

Pål Morten Borgli (Frp): - Dette var som forventet. Her er et budsjett i god sandnesånd. Vi gir gass når vi kan, men har fortsatt god kontroll på bremsen.

LES OGSÅ:

Les også

Rådmannen tar ut 110 mill. til ishall: – Det har vi ikke råd til

Les også

Sandnes’ største barneskole blir større

Les også

Tøff bruk av sparekniv og kraftig opplåning i Sandnes

Inger Klippen (H): - Jeg er glad at barnetrygden skal holdes utenfor beregningen av sosialhjelp, dette har Høyre lagt inn i sine budsjettforslag flere ganger. Godt også at PPT og barnevernet styrkes og at rådmannen tar grep for å styrke tidlig innsats.

Oddny Helen Turøy (KrF).

Oddny Helen Turøy (KrF): - Jeg er glad for forslag om å utjevne økende forskjeller og styrke tidlig innsats. Godt at barnetrygden skal holdes utenfor beregning av sosialstønad.

LES OGSÅ:

Les også

DIREKTE: Sandnes-rådmannen legger fram budsjettet

Les også

Slik vil Sandnes-rådmannen investere: Skolebygg sluker over 1 milliard

Les også

Sandnes pusses opp for millioner: – Vi kommer til å bli heftig begeistret hele gjengen

Ellen Karin Moen (FNB).

Ellen Karin Moen (FNB): - Det er lite penger å flytte på. Jeg er overrasket over økningen i gjeld. Vi skal nok stå i tøffe kutt framover.

Heidi Bjerga (SV).

Heidi Bjerga (SV): - Jeg har hjertebank! Endelig skal barnetrygden holdes utenfor beregningen av sosialhjelp. Dette har SV kjempet for i mange år. Budsjettet har flere forslag som vil utjevne forskjeller, her er mye som SV selv kunne foreslått.

Laila Espedal (Sp), til venstre, sammen med Pål Morten Borgli (Frp) og Ellen Karin Moen (FNB).

Laila Espedal (Sp): - Jeg liker den sosiale profilen og punktet om å styrke tidlig innsats i barnehagen, men så er det dessverre slik at tallene ikke går opp og derfor skal det spares mye. Det blir krevende å spare 1,5 prosent innenfor hvert tjenesteområde.

Stanley Wirak (Ap)

Stanley Wirak (Ap): – Her kommer vi ikke til å endre på mye. Dette budsjettet er et resultat av vår politikk. Rådmannen vet hvor hun har oss etter 8 år. Jeg hadde ikke trodd at hun fant penger til basseng i gjestehavna.

Sosial profil

Etter rådmannens framlegges av økonomiplan torsdag, uttrykte flere politikere glede over den sosial profilen. Rådmannen foreslår flere tiltak for å motvirke økende forskjeller. Årsaken er at andelen fattige barn i byen øker.

I dag lever 1337 barn i familier med vedvarende lav inntekt. Det tilsvarer 8,1 prosent av alle barn under 18 år. I 2015 var andelen 5 prosent. Økningen bekymrer rådmannen.

– Blir du født inn i en fattig familie, er sjansen stor for at du havner i en situasjon med dårlig helse, lav utdanning og lav inntekt. Vi skal gi et bedre tilbud til denne gruppen både for å gi dem et bedre liv, men også for å forebygge, sier rådmannen.

Et av de største grepene er å holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp slik at hele barnetrygden blir en ekstrainntekt for familier med lav inntekt.

Ny lekepark

Ny lekeplass og parkområde like ved Roald Amundsens gate i sentrum, er et annet viktig tiltak. Her foreslår rådmannen å bygge Gamlaværket leke- og aktivitetsområde til 2,7 millioner kroner. Parken skal blant annet inneholde en pumptrack, som er en bane hvor du skaper fart ved å bevege deg i pumpende bevegelser gjennom banen.

– Dette er et område som mangler grøntområder og lekeplasser og som har store levekårsutfordringer. En slik park vil komme hele sentrum til gode, mener rådmannen.

Her er andre forslag til tiltak som skal utjevne forskjellene:

 • Barnehagene får 16,5 nye stillinger innenfor spesialpedagogikk for å styrke tidlig innsats.
 • Barnevernet får fem nye stillinger
 • PPT blir stryket med en stilling i 2019 og en i 2020.
 • Helsestasjonene får tilført fire nye jordmorstillinger, to i 2019 og to i 2020.
 • Barnetrygd holdes utenfor beregning av sosialhjelp.
 • Lavinntektsfamilier som ikke har barn i barnehage får tilbud om økonomisk støtte/gratis plass.
 • Inntektsgradert familiebetaling i SFO på 1. og 2. trinn.
 • Søskenmoderasjon på tvers av SFO og skole
 • Oppleveleseskort
 • Friplasser i kulturskolen for familier med lav inntekt
 • Meråpent bibliotek, åpen kulturbarnehage, åpen hall og lett tilgjengelige møteplasser i nærmiljøet som kan benyttes av alle.
Publisert: