• Flere i A-krim Rogaland frykter at kampen mot kriminelle aktører i arbeidsmarkedet blir svekket nå når ledelsen flyttes fra Stavanger til Bergen. Bildet er tatt under en A-krim kontroll på Storhaug. Fredrik Refvem

Flytter A-krimledelsen fra Stavanger til Bergen

I forbindelse med omorganisering av Arbeidstilsynet er det vedtatt å opprette en A-krimseksjon for Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Ledelsen skal sitte i Bergen.