Nettmøte: Lyse svarte om strømkrisen

Strømprisen har skutt til himmels. Her kan du se hva representanter fra Lyse og Lnett svarte på lesernes spørsmål.

Kommunikasjonssjef Ingvild Ween i Lnett, fra venstre, administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett, administrerende direktør Ane Marte Hausken i Lyse Energi, administrerende direktør Sindre Ims i Lyse Produksjon og kommunikasjonssjef energi Atle Simonsen i Lyse svarte på spørsmål fra leserne.
Siste spørsmål og svar
 • DEL

  Vi har alle hørt mange grunner til strømkrisen. Men kan Lyse gi oss tre løsninger på krisen og hvordan Lyse kan bidra med dette?

  Jarl Hoogstad

  Grunnene er mange. Krig i Europa, struping av gasstilførsel, nedbygging av kjernekraft og kullkraft i Tyskland, høye co2-priser, mindre nedbør og vind, kombinert med enda tettere kobling mellom Norge og kontinentet gjennom nye kabler, samt lav magasinfylling har ført til svært høye kraftpriser i Sør-Norge.

  Dette er ingen ønsket situasjon for Lyse og heller ingen situasjon noen kunne forutse.

  Det litt tøffe svaret er at det ikke finnes en kortsiktig løsning på dette foruten å ha gode kompensasjonsordninger. Vi er heldige som nasjon som får store inntekter av denne situasjonen som vi kan sørge for at demper byrden på den enkelte.

  På lengre sikt så er våre svar å bygge ut mer vannkraft, vi ønsker å investere 5 milliarder i utvidelse av våre vannkraftverk. Vi jobber mot å tilby bedrifter og personer bedre fastprisavtaler og arbeide for å redusere flaskehalsene i nettet som gjør at vårt område får de høyeste prisene, vi fortsetter å være fleksible med betalingsutsettelser og jobber for å videreutvikle og forsterke tilbudet vårt på sol, varmepumper, strømstyring og andre ENØK-tiltak.

  Også kan vi håpe på mye regn i høst og mye snø i vinter.

  Da takker vi for oss. Tusen takk for mange gode spørsmål, vi har prøvd å svare etter beste evne. Vi rakk å svare på de aller fleste og for de som ikke har fått svar tror vi dere finner svarene i andre spørsmål. Ønsker alle en fin dag!

  Atle Simonsen, kommunikasjonssjef energi i Lyse
 • DEL

  Godt spørsmål. Håper for all del ikke at det er på grunn av strømregningen fra Lyse at de måtte selge unna de beste spillerne før sommeren. Vi har fått noen spørsmål om vi kunne bruke overskuddet til å kjøpe en spiss til dem, men nå er de jo heldigvis tilbake på vinnersporet.

  Dere sponser jo Viking. Hvem tar utgiftene til flomlyskampene i høst? Blir vel ingen billig sak det.

  Harald
 • DEL

  Hva ville vært å foretrekke?Dagens måte å selge strøm på med mange selskaper?Eller den gamle modellen der Lyse selger til alle i sitt distrikt?

  Bjørn Karlsen

  Hei Bjørn. Det ville ikke ha påvirket strømprisene om det var den ene eller den andre modellen. Strømselskap må uansett forholde seg til markedspriser.

  Sunn konkurranse blant strømselskaper gir bedre tjenester og økt effektivitet, som er til fordel kunde. Samtidig er det nok ikke behov for så mange strømselskaper som det er i dag, og spesielt er det ikke behov for de selskapene som opptrer uryddig mot kundene (og de finnes det flere av).

  Den helt opprinnelige modellen, hvor både kraftproduksjon, distribusjon og strømsalg var samlet lokalt var ineffektiv og dyr allerede i datidens marked, og ville fungert enda dårligere i dag. Nå har vi et mer dynamisk kraftsystem som består av flere typer produksjon og forbruk.

  Ane Marte Hausken, administrerende direktør Lyse Energi
 • DEL

  Hvilken fastpris kan Lyse tilby dersom skatteloven endres, slik at strømprodusentene betaler skatt på salgspris i stedet for på skatt på høystbydende?

  Karl Skogen

  Hei Karl. Vi har lyst å tilby bedre fastprisavtaler, men kan ikke gjøre dette før det kommer noen politiske endringer. Slik systemet er nå så vil vi måtte betale mer i skatt enn vi selger strømmen for.

  Litt nærmere forklaring: Hvis vi selger strøm til en fastpris som er lavere enn spotprisen, så vil vi måtte betale grunnrenteskatt (60% skatt) av markedsprisen/spotprisen og ikke prisen til kunden. Skulle vi solgt strøm til 2 kr per kwh i dagens situasjon med en spotpris på 5 kr, ville vi betalt 3 kr per kwh i skatt. Da vil vi være nødt til å selge strømmen med tap, det går ikke i lengden.

  I Lyse har vi arbeidet for en skatteendring som gjør at vi ikke blir straffet for slike avtaler, men betaler skatt på prisen til kunden i stedet for markedspris/spotpris.

  Regjeringen er positiv, og dette skal opp på Stortinget i høst. Dersom forslaget ender på en god måte vil vi høyst sannsynlig åpne opp for langsiktige fastpriser både til næringsliv og husholdninger i takt med at myndighetenes strømstøtte trappes ned. Vi har ivret for at de skal gjøre disse endringene og er glade for at de kommer. Fastpris vil ikke automatisk bety at det blir mye rimeligere, men det vil kunne være mer forutsigbart.

  Vi må komme tilbake til hvilke vilkår vi kan tilby hvis Stortinget vedtar endringer.

  Atle Simonsen, kommunikasjonssjef energi i Lyse
 • DEL

  -Hva gjør dere for å redusere prisen?

  -hva gjør dere for å sikre at vi slippe rasjonering til vinteren?

  -Hvilke tiltak skal dere sette i gang de neste 3 mnd, 6mnd for å sikre nokk energi til alle og til en fornuftig pris?

  -Hvorfor er dere ikke større pådriver av å skrue av alle lysmaster.

  Det er ikke folkerett at alle turstier skal belyses mitt på natta

  det samme gjelder veier til stansen vegvesen. Vi har jo fjærn og nærlys på bilene. dette koster jo samfunnet ekstreme summer og bruker noen kw/t

  henrik.p

  Lyse styrer ikke strømprisen, så den får vi ikke gjort noe med. Selv om vi også ønsker at den går ned. Ingen er tjent med dagens situasjon. Vi har stanset produksjon fra alle store magasiner for å ta samfunnsansvar og spare vann til vinteren og våren. Dette gjorde vi før myndighetene ba om det. Vi arbeider med å kunne tilby bedre fastprisavtaler, men er avhengig av at politikerne endrer på skattereglene. Vi jobber også med smart styring av gatelys.

  Atle Simonsen, kommunikasjonssjef energi i Lyse
 • DEL

  Hvem er det som utgjør generalforsamlingen i Lyse?

  Jostein Eie

  Generalforsamlingen utgjøres av ordførerne i Lyses 14 eierkommuner.

  Atle Simonsen, kommunikasjonssjef energi i Lyse
 • DEL

  Har dere og lovt vekk kraft langsiktig...for 50 øree

  Arildb Andreassen

  Heldigvis har Lyse en bredde og soliditet i sin virksomhet som gjør at vi ikke trenger å selge kraft på lange kontrakter. Vi har noen kontrakter med næringsliv i regionen der vi selger kraft på litt lengre horisont, men det alt vesentlige av Lyse sin kraftproduksjon er fritt tilgjengelig for salg.

  Sindre Ims, administrerende direktør i Lyse Produksjon
 • DEL

  Kabelen til Tyskland kalles Nordlink, og går fra Sirdal i Agder til Schleswig-Holstein i Tyskland.

  For denne kabelen ble det først sendt inn en konsesjonssøknad av selskapet NorGer i 2007.

  Det var opprinnelig Statnett og energiselskapene Agder Energi, Lyse Produksjon og det sveitsiske selskapet Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg som eide NorGer.

  Ettersom Lyse her har vært en stor pådriver for å få disse kablene, føler ikke Lyse noe ansvar for situasjonen vi er i nå?. Og hvorfor tilbys ikke fastpris lenger? Det er vel det minste Lyse kan gjøre for kundene sine?

  Øystein Finnesand

  Dette er ikke et tidspunkt det er særlig populært å være tilhenger at et integrert europeisk kraftmarked. Men vi i Lyse tror at både Rogaland, Norge og Europa som helhet vil være best tjent med at vi alle er en del av et effektivt og integrert europeisk kraftmarked. Tross krisen vi er i nå er erfaringene fra de siste tiårene at det har tjent Norge godt å være del av kraftmarkedet og vi har hatt fornuftige priser. Og i tiårene som kommer vil fordelene med dette bare øke både for Norge og Europa. Både økonomisk og miljømessig. Ut fra dette perspektivet tror vi at det over tid vil være fornuftig at vår knytning til det europeiske kraftmarkedet styrkes.

  Sindre Ims, administrerende direktør i Lyse Produksjon
 • DEL

  Hva er logikken i at kommuner og innbyggere må spare strøm, slå av gatelys, senke varme osv fordi vi ikke klarer å betale strømregningen til ett selskap som er 100% av oss innbyggere?

  Arve Tengesdal

  Hei Arve. Det er en ekstraordinær situasjon nå, og heldigvis er det som du sier, at i Norge er kraften i stor grad eid av det offentlige. Det gjør at myndighetene kan omfordele tilleggsinntekter for å redusere konsekvens for forbrukere. Det er mange politiske vurderinger her, som en kan være enig eller uenig i, men det er betryggende å forstå hvordan strømstøtteordningen for husholdninger fungerer. Snitt pris til nå i 2022 er 122 øre/kWh. Uten støtte hadde snittprisen vært 260 øre/kWh.

  Vi håper og tror det også kommer treffsikre støtteordninger for næringslivet.

  Ane Marte Hausken, administrerende direktør Lyse Energi
 • DEL

  Vi blir fortalt av "eksperter" at strømprisen henger sammen med gass/oljeprisen.

  Nå er det vel sånn at strømmen som Lyse produserer blir solgt gjennom Nord Pool som jeg har forstått fungerer som andre børser hvor Lyse tjener mer jo høyere bud man får på strømmen.

  Finnes det ingen moralsk grense hos kraftprodusenten Lyse som produserer en kwh.strøm for ca.12 øre og selger den til kunden for 700øre?

  Og hvem lyver når noen "eksperter" påstår at gassprisen avgjør strømprisen mens andre påstår det er en ren auksjon på børsen som setter prisen?

  Jostein Eie

  Prisene er brutale for de aktørene som er utsatt for markedspris. Ingen tvil om det. I Norge har vi tatt et valg om at vi lar markedet styre, selv i den dramatiske situasjonen vi har nå. Har forståelse for at prisene oppleves som umoralske, men tanken er at det offentlige skal bruke de enorme inntektene fellesskapet får til å støtte de som rammes av de høye prisene. Strømstøtteordningen er viktig i dette bildet, og andre ordninger diskuteres for å sørge for at totalresultatet blir forsvarlig selv om prisene i seg selv ikke er det. Må også få lov til å minne om at ekstrainntekt i Lyse går videre til staten gjennom skattesystemet og til kommunene som eier oss gjennom økte utbytter.

  Til ditt siste spørsmål så er begge deler riktig slik vi ser det. Prisen på kraft settes gjennom en auksjon og det er i stor grad gassprisen som styrer hvilke priser som bys inn av produsentene i auksjonen.

  Sindre Ims, administrerende direktør i Lyse Produksjon
 • DEL

  Hei, med smart strømmåler har dere full kontroll på mitt forbruk i sann tid og dere har logg på hva jeg har brukt de siste år, hvorfor er det ikke mulighet å ta et snitt på årsforbruk siste år, si at dette er 150000kW/ år og få dette til en rimelig fast pris, og det du bruker over må du betale mye mer for, da trigger det til å spare strøm ikke som dagens løsning med ''strømstøtte''.

  Kjetil Toppen

  Strømstøtten er til dels slik i og med at den kun gjelder opp til 5000kWh, politikerne bestemmer hvordan denne skal være mens vi betaler den ut.

  Vi har arbeidet for noen politiske endringer som gjør det mer attraktivt å tilby fastprisavtaler. I det arbeidet ser vi på muligheten for å ha fastprisavtaler opp til et visst forbruk, men dette er det for tidlig å si noe om.

  Vi har nå svart på over 100 spørsmål og nærmer oss slutten, men vi prøver å svare på et par spørsmål til.

  Atle Simonsen, kommunikasjonssjef energi i Lyse
 • DEL

  Lyse er jo produsent av strøm å vi vet jo alle hvor billig det er å produsere strøm.

  Hvorfor kan dere ikke da gi en flat fastpris til innbyggere og hytteeiere i rogaland fylke?

  Slik som feks i dalen, der de innbyggerene i tokke har en maxpris å forholde seg til.

  Vi vet jo det er mulig.

  Så kan dere heller selge overskuddstrømmen til norpool til blodpris.

  Elin Aase

  Hei! Eierne bestemmer over Lyse sitt overskudd. De har bestemt at vi skal betale ut 60% av vårt overskudd til våre eiere som utbytte. De siste 20 årene har vi betalt ut 13,5 milliarder kroner til eierne.

  Våre 14 eierkommuner bestemmer selv hvordan de skal bruke disse midlene. Enten til strømstøtte eller til velferdstiltak. Hvis vi skulle gjort noe slik som du foreslår så ville det vært en politisk beslutning for politikerne i våre eierkommuner. Det er også usikkert om vi i det hele tatt ville hatt lov å ha en egen pris for kunder i Rogaland og en annen for kunder i Oslo.

  Kommuner som har kraftverk i sin kommune får ca. 10% av strømmen som kraftselskap produserer til eget bruk, dette kalles konsesjonskraft. Dette kan de velge å bruke selv, selge til innbyggerne sine eller næringslivet til avtalt pris, men de fleste selger den på det åpne markedet og bruker heller pengene til velferdstjenester til innbyggerne.

  Atle Simonsen, kommunikasjonssjef energi i Lyse
 • DEL

  Maxpris 35 øre/kwh til norske forbrukere/kunder i Norge.

  All overskuddsstrøm kan selges til utland til hva dere vil av pris.

  Selv dette vil dere tjene grovt på.

  Hva er problemet?

  Eller HVEM er problemet?

  Ut i Naturen AS

  Mange utfordringer her. Strømnettet må være i kontinuerlig balanse, og det er billigere og tryggere å oppnå det som en del av et stort Europeisk kraftsystem der en time for time kan endre flyten på kabler for at hele systemet skal være i balanse. Ser en på flyten på kablene i år vil en se at det veksler mellom import og eksport gjennom både døgn, uker og måneder. Så fra vårt perspektiv er det både dyrt og praktisk vanskelig å tenke et selvforsynt system med eksport av overskuddskraft.

  Makspris til norske forbrukere er det ikke vår jobb å mene noe om, men det er både praktisk og finansielt mulig og vi har det i praksis i dag gjennom strømstøtteordningen for husholdninger. Ser at det er stort engasjement rundt hvilket prisnivå det bør ligge på og hvem som bør omfattes.

  Sindre Ims, administrerende direktør i Lyse Produksjon
 • DEL

  Dere har nå fjernet taket på gass. Vi som har gass som eneste alternativ til oppvarming, varmtvann og matlaging får nå ingen støtte og må betale skyhøy regning. Er dere og regjeringen klar over at det faktiskt finnes folk som er avhengig av gass på lik linje som andre er av strøm?

  Vil dere gå tilbake til tak? Kommer det en støtteordning til oss snart?

  kenth larsen

  Vi er klare over at gasskunder får store økninger i energikostnad og vi jobber i flere fora for å gi innspill og minne regjeringen på at også gasskunder må bli en del av støtteordningen de jobber med.

  Som privatkunde kan en i dyre perioder vurdere om det er mulig å bruke strøm for noe av forbruket i stedet, da det kan bli billigere gitt statens strømstøtteordning.

  Ane Marte Hausken, administrerende direktør Lyse Energi
 • DEL

  Hei Lyse,

  Hadde et spørsmål til nærvarme og dens kobling opp mot strømprisene. Har alltid forstått dette som et mer samfunnsmessig positivt tilskudd som i stor grad er frikoblet det ordinære strømnettet. I den forbindelse ville jeg gjerne forstå bedre hvorfor denne går opp i takt med strømprisene ellers?

  Tananger kunde

  Hei. Nærvarme er vannbåren varme basert på forskjellige energikilder. Dette er kollektive energianlegg som avlaster strømnettet og gir energi som ikke er direkte linket mot strømnettet. Samtidig brukes energi for oppvarming av vannet og den er også påvirket av det som skjer med priser i energimarkedet generelt. Årsaken til at prisene på nærvarme går opp er altså at energi som blir brukt inn i oppvarming av vann også øker. Vi har fremdeles pristak på nærvarme til privatkunder - slik at prisen er vesentlig lavere enn strømprisen.

  Ane Marte Hausken, administrerende direktør Lyse Energi
 • DEL

  Kjøp og salg av strøm foregår i NordPool. Vil det da si at etterspørsel av strøm samt prisene avgjøres på denne børsen? Eller kan f.eks Lyse fastsette prisen på "sin" strøm?

  MARIT HAUGE

  Hei Marit. Spotprisen settes på Nordpool hver dag, basert på innmeldinger fra produsenter (hva de kan produsere) og leverandører (hvor mye forbruk en har estimert behov for) for neste dag. Lyse-konsernet er både kraftprodusent (Lyse Produksjon AS) og strømleverandør (Lyse Energi AS). Det å selge strøm er fullt ut regulert, slik at vi forholder oss til samme vilkår som andre strømleverandører.

  Ane Marte Hausken, administrerende direktør Lyse Energi
 • DEL

  Hvor stor kapasitet er det igjen i reservoarene til Lyse?

  Kaare Finbak

  Vi har ca 40% totalt, men det varierer i de ulike magasinene. Fra mai, før myndighetenes oppfordring har vi stanset produksjon fra de store magasinene for å ta samfunnsansvar og bidra til å redusere risiko for strømrasjonering ved å spare vann.

  Atle Simonsen, kommunikasjonssjef energi i Lyse
 • DEL

  Hei, fakturaen for august sendes ut i disse dager. Har du penger til gode så blir de utbetalt til din konto. Små beløp blir overført til neste faktura.

  hvorfor tar det så langt tid å få fakturaen fra dere? Dato på faktura fra elvia som har nettleien er 6 september, regner med dere får denne med en gang da?( har gjennomfakturering) forrige faktura fra dere (for juli) kom først 17 august. Og hvis man har penger til gode etter strøm støtten, blir dette utbetalt automatisk?

  Anonym
 • DEL

  Jeg fikk fastpris avtale med Lyse for snart 1 år siden men kun for 1 år. Fikk beskjed på at den ikke ville bli fornyet. Hvorfor?

  Frank Halvorsen

  Hei, Frank. Når du inngår en fastprisavtale for ett år så gjelder den bare for ett år. I en normalsituasjon ville du kunnet få en ny fastprisavtale, men basert på det som er antatt strømpris fremover. Den ville ikke vært like god som den du har hatt. Siden markedet er så usikkert fremover så tilbyr vi ikke fastprisavtaler nå. Det ville antakelig ikke vært lønnsomt hverken for kunden eller strømselskapet. Noen av de få som tilbyr fastpris i dag gjør det på priser rundt 5-6kr per kWh.

  Atle Simonsen, kommunikasjonssjef energi i Lyse
 • DEL

  Hvordan og til hvem prosentvis , fordeles den kaken jeg betaler?

  Rolf Vihovde

  Hei, Rolf. Se bildet, dette er noe utdatert da strømprisen er blitt en større del av fakturaen med økende priser. Men gir likevel et bilde i en mer normal situasjon.

  Atle Simonsen, kommunikasjonssjef energi i Lyse
Publisert: