Nok penger til resten av Nye SUS er en utfordring. Byggingen kan ta alt fra sju til 19 år

Hvordan skal vi få råd til å bygge resten? Mens første byggetrinn av det nye sykehuset på Ullandhaug sakte tar form, er dette et hett tema for styret i Helse Stavanger.

Byggeplassen av Nye SUS på Ullandhaug. Planen er at det første byggetrinnet skal stå ferdig høsten 2024. Spørsmålet er når byggetrinn 2 kan begynne og når det vil stå ferdig.
 • Pernille Filippa Pettersen
  Pernille Filippa Pettersen
  Journalist
Publisert: Publisert:

– Finansieringen av byggetrinn 2 er en utfordring. Her må alle gode krefter samarbeide, sier styreleder i Helse Stavanger Bjørn Erikstein.


Første byggetrinn av det nye Stavanger universitetssjukehus (Nye SUS) kan stå ferdig høsten 2024. Det består av somatiske sengeposter, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner. Psykiatrien og noen poliklinikker blir værende på Våland.

På lang sikt skal hele sykehuset samles i det nye sykehuset på Ullandhaug. Dette skal skje i et byggetrinn 2. For å få råd til byggetrinn 2, vil Helse Stavanger helst selge mest mulig av den gamle sykehustomta på Våland.

Styreleder i Helse Stavanger mener delt sykehusdrift mellom Våland og Ullandhaug vil være en dårlig løsning for Stavanger universitetssjukehus.

255 millioner kroner

For å begynne på byggetrinn 2 trenger sykehuset høyere inntekter i 2022 og årene fremover. Både for å spare penger til neste byggetrinn, men også for å betjene lånet de har tatt opp for byggetrinn 1.

Norske sykehus får penger gjennom statsbudsjettet for å opprettholde øyeblikkelig hjelp til befolkningen. I tillegg har de en aktivitetsbasert finansiering. Det vil si at de tjener penger på operasjoner, konsultasjoner og egenandel fra pasienter. Des mer aktivitet (operasjoner og lignende) sykehuset har, desto høyere blir inntektene.

– Høyere inntekter de neste årene er en viktig forutsetning for at vi kan bygge resten av sykehuset på Ullandhaug, sier økonomidirektør Tor Albert Ersdal.

Derfor har Administrerende SUS-direktør Helle Schøyen og Ersdal foreslått å øke overskuddet i 2022 til 255 millioner kroner – 110 millioner kroner over årets mål om et overskudd på 145 millioner.

Til venstre: Økonomidirektør Tor Albert Ersdal. Han mener byggetrinn 2 i beste fall kan ha bygg som er klare til innflytting i 2028. I verste fall i 2040 – eller senere.

Mellom 2028 og 2040

Nye SUS finansieres 70 prosent gjennom lån fra staten. Resten kommer gjennom midler fra egen drift.

Ifølge Ersdal vil første del av byggetrinn 2 koste rundt 2 milliarder kroner. Av dette må SUS stille 30 prosent – 600 millioner – som egenkapital. Derfor må SUS spare 600 millioner de neste årene.

– Hvis vi begynner å sette av penger til neste byggetrinn allerede nå, kan byggingen tidligst begynne i 2023/2024. I beste fall kan vi ha bygg som er klare til innflytting i 2028.

– I onsdagens styremøte nevnte du at byggetrinn 2 kan stå ferdig i 2040?

– Det er en viktig prioriteringsdiskusjon i budsjettarbeidet. Ledelsen og styret må prioritere mer penger til drift opp mot mer penger til bygging av sykehus. Ved å utsette prioritering av neste byggetrinn, kan samling av sykehuset på Ullandhaug utsettes til 2040 eller senere.

– Å bli værende på Våland lenge vil koste sykehuset mye penger, sa sykehusdirektør Helle Schøyen i onsdagens styremøte.

– Ikke bra for pasientene

Hvis byggetrinn 2 tar lang tid vil sykehuset måtte opprettholde driften to steder, salget av tomten på Våland utsettes, fagmiljø vil deles mellom de to sykehusene og det vil bli større avstand mellom somatikken og psykiatrien. Sykehuset på Våland vil ha stort behov for penger til vedlikehold.

– Blir vi værende på Våland lenge, vil det ha økonomiske konsekvenser, sa administrerende direktør Helle Schøyen i styremøtet onsdag. Hun har bedt klinikkene på sykehuset om å sette økonomiske mål for sine forbedringsprosjekter i 2022.

Ifølge Styreleder Erikstein er delt sykehusdrift en dårlig løsning på sikt.

– Kostnadene blir høyere og det er ikke det beste for pasientene.

Ersdal forklarer at sykehuset er avhengig av å selge tomten på Våland for videre finansiering av sykehusprosjektet.

– Det ideelle er å få solgt så mye som mulig av tomten.

Styret vil avgjøre veien videre for byggetrinn 2 i desember.

Publisert:

Nye SUS

 1. Dette flyttes til det nye sykehuset på Ullandhaug

 2. – Blir helsepersonell ivaretatt ved Nye SUS?

 3. Flere partier mener dagens sykehusmodell må skrotes: – SUS kan ikke drives som butikk

 4. – Vi begynner å tvile på om det vil være mulig å drifte et sykehus slik

 5. Uforsvarlig av politikerne

 6. Ansatte bruker 45–60 minutter på å finne park­ering: – Færre p-plasser er fremtiden, sier kommunen

 1. Nye SUS
 2. Stavanger Universitetssjukehus (SUS)
 3. Helse Stavanger
 4. Sykehus
 5. Helse Vest