Har inngått nye avtaler for å unngå å brenne tonnevis av plast. Kan bli henting eller returpunkt – igjen

IVAR har utarbeidet en midlertidig løsning for plastavfallet til 360.000 innbyggere etter storbrannen i juli.

Frem til juni i år har IVAR mottatt 1949 tonn plast. Det betyr at det nå i snitt brennes nesten 13 tonn plast daglig. Her fra IVARS gjenvinningsstasjon på Gausel i 2017.
Publisert: Publisert:

All plasten til rundt 360.000 innbyggere i Sør-Rogaland brennes og blir til strøm eller fjernvarme etter brannen i IVARs sorteringsanlegg 22. juli.

Sorteringssystemet for plast er satt ut av spill i en lengre periode – og det kan forbli slik i over et år.

Men det er trolig endringer for plastsorteringen på vei.

Kan bli returpunkt eller plastsekker

IVAR har undersøkt hva de kan gjøre for å få på plass en midlertidig ordning, ifølge Tord Tjelflaat, som er fungerende leder for gjenvinning hos IVAR:

– Vår melding til våre eierkommuner er: Hvis de ønsker å tilby kildesortering av plast, skal vi få til en plass de kan levere dette, og så håndterer vi det slik at det går til materialgjenvinning.

De har hatt flere møter med sine eierkommuner, og det er opp til hver enkelt kommune hva de vil gjøre.

Tord Tjelflaat, som for tiden er fungerende leder for gjenvinning hos IVAR, fra 2017.

Det er nemlig IVARS eierkommuner som står ansvarlig for å samle inn avfallet fra sine innbyggerne.

Tjelflaat nevner kildesortering i plastsekker som hentes av kommunen, eller opprettelse av returpunkt hvor innbyggerne kan levere plasten, som mulige løsninger.

Med andre ord slik du kanskje kjenner igjen fra før 2019.

– Vi sørger for at plasten deretter blir resirkulert. Det er allerede inngått avtale med Norsk Gjenvinning på Forus. Her kan kommunene levere innsamlet kildesortert plast, sier han.

Plasten blir komprimert til store firkantete baller, og deretter hentet av Grønt Punkt Norge som leverer plasten til sortering og materialgjenvinning i Tyskland, forklarer Tjelflaat.

Vaskeanlegget og granuleringsanlegget i sorteringsanlegget er fortsatt intakt etter brannen 22. juli, ifølge fungerende leder for gjenvinning hos IVAR.

Denne prosessen gjorde IVAR selv da sorteringsanlegget var i drift, og solgte plasten til fabrikker i Europa. Hvordan den midlertidige ordningen slår ut kostnadsmessig, har de foreløpig ikke oversikt over.

Delene av det moderne anlegget som de kaller vaskeanlegget og granuleringsanlegget, er fortsatt intakt etter brannen.

Men anlegget er avhengig av at plasten blir sortert på forhånd, siden den består av mange typer plast, og derfor kan IVAR ikke gjøre det selv.

Les også

Nå må all plasten til rundt 360.000 innbyggere brennes her: – Svært synd

Vil slippe brenning

I teorien kan kommunene fortsette med å sende alt restavfall, med plast, til energigjenvinning. Men det er det flere kommuner som vil unngå.

– Vi ser for oss at vi vil få på plass en løsning for å slippe brenning. Hypotetisk kan man si at et tredje alternativ er å ikke gjøre noe, men det tenker jeg ikke er veldig reelt, sier Jan Egil Gjerseth, avdelingsleder for klima, vann og miljø, og renovasjon i Sandnes kommune.

Fagavdelingen har nå sendt sine forslag til løsninger videre til politikerne i kommunen. Tidligere har de hatt en bringeordning, men fra 2012 hadde Sandnes en henteordning hjemme hos folk for plast.

– Det er vel en av disse som er mest nærliggende. En krever mer planlegging, men gir større mengder innsamling og bedre servicegrad, forklarer Gjerseth.

Han understreker at det fortsatt er mange ukjente faktorer, og at ordningen må ses i sammenheng med hvor langvarig den blir.

Forus energigjenvinning AS trekker energi ut av avfallet – som pr. nå inkluderer alt plastavfall fra eierkommunene.

Har innhentet priser

– Vi er midt i en prosess nå. Vi har innhentet priser, og beregner ulike ting, så det er fortsatt usikkert, sier Rune Veenstra, kommunalsjef for samfunnsutvikling i Sola kommune.

Han nevner aktuelle alternativer som den de hadde før, med plastsekk hjemme hos folk, eller returpunkt.

– Det er alltid et økonomisk spørsmål, men vi planlegger for en løsning slik at vi får sortert det og at det ikke går til energigjenvinning, sier Veenstra.

Tor Martin Larsen, i seksjon for miljø og renovasjon i Stavanger kommune, sier at også hans avdeling har sendt et forslag til løsninger videre til kommunedirektør og politisk behandling.

– Det er for øyeblikket for tidlig å si noe helt konkret om hva som er alternativene, men det er et visst poeng å gjøre et forsøk på å harmonisere ordningen mellom kommunene, sier han.

Larsen håper ordningen ikke vil ta lang tid å få på plass.

– Mange får kanskje vondt i magen hvis de får vite at all plasten går til brenning. Vi ønsker en midlertidig ordning som er annerledes fra den som er nå, sier han videre.

Anne-Kristin Gangenes, kommunalsjef for samfunn i Time kommune, opplyser at de ser på løsninger, og at de vil informere på forhånd dersom det skulle blir endringer i sorterings- eller tømmerutiner.

Publisert: