Rådmannen: - Står for det jeg har skrevet

Men rådmannen vedgår at saken kunne vært løst på et tidligere tidspunkt.

Publisert: Publisert:

Kommunalsjef Rune Andersen (t.v) og rådmann Inge H. Stangeland. Foto: Marie Von Krogh

 • Elisabeth Risa
  Journalist
 • Thomas Ergo
  Journalist
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

— Påstandene fra FAU, hvordan vurderer dere dem nå?

— Det var sterke påstander. Og her er det forskjellige saker som henger sammen. Jeg undrer meg over om FAU kjenner alt i saken som er hovedbiten her, spesielt siden det er en knytning til barnevernet. Men nå undersøker vi det som har skjedd, sier rådmann i Bjerkreim kommune, Inge Stangeland.

- Hva har dere svart til FAU?

— Vi har ikke gitt tilsvar ennå. Vi har undersøkt hvordan brevet til FAU skal behandles. Og nå har vi forstått det slik at det skal behandles som en formell klage. Det gjelder spesielt det som FAU tar opp om systemnivået. Samtidig er ikke klagen så veldig tydelig på hva som er feil med det systemet, og det skal vi ta opp med dem. Og så må vi jo finne ut hva de egentlig klager på, sier Stangeland.

- Ta på alvor

— Det for lite tak i de som har ansvar for å ta tak i problemet, sier en far til oss. Hva tenker du om det?

— Det må vi ta på alvor, at foreldre opplever at det tar tid. Og så er det slik at noen saker ordner vi opp i raskere enn andre ting. Men hvordan dette kommuniseres, det må vi se på. Også handler det også litt om tidspunkt, altså når ting dukker opp. Er det på vårparten kan det fort komme en hel sommer i mellom, det kan jo skje, svarer rådmann Inge Stangeland.

- Gaute Bjørnsen mener at Bjerkreim kommune er en kommune som ikke tåler kritikk, og har en motvilje mot å erkjenne feil?

— Jeg er ikke enig med alt Bjørnsen tar opp her. Jeg har ulike synspunkt på flere forhold i forhold til ham. Det jeg kan si er at vi har et anstrengt forhold til Gaute Bjørnsen, og det at han er inne i saker gjør ikke at det er enklere å løse dem. Men nå er vi svært glade for at denne mobbesaken har løst seg, det er tross alt det aller viktigste, sier Stangeland.

Rådmannen presiserer at det av hensyn til de aktuelle barna og deres skolemiljø er meget uheldig at det nå blir trukket opp forhold som ligger tilbake i tid.

Aftenbladet har vært i kontakt med levekårsjef i Bjerkreim kommune, Alf E. Kjølberg. Han er gitt mulighet til tilsvar på alle punkt, men sier at han viser til Rådmann Inge Stangelands svar i saken.

- Uheldig

— Det er meget uheldig dersom saker som er løst med bistand fra eksterne fagmiljøer kan bli revet opp, sier rådmannen.

- Mot slutten av 2009 sier Bjørnsen at han fikk vite om det som hørtes ut som en alvorlig mobbesak ved barneskolen Bjerkreim skule. Han sier han varslet kommuneledelsen muntlig, men fikk beskjed om å holde seg unna siden han jobbet for kommunen?

— Det stemmer. Bjørnsen har hatt ulike oppdrag for oss, blant annet i forbindelse med veiledning i forhold til klassemiljø og den slags ved Vikeså skule. Men om han varslet kommuneledelsen muntlig, nei det kjenner jeg ikke til, sier rådmannen.

- Bjørnsen mente skolens ledelse ikke tok mobbesaken på alvor, og at han fikk et brev fra kommuneledelsen med beskjed om at hans oppdrag for kommunen var terminert?

— Ja, det er riktig. Vi kan ikke ha en som jobber som fullmektig i en konkret sak mot kommunen samtidig som han har konsulentoppdrag for kommunen, det blir feil på grunn av habilitet, sier rådmannen. Kommunen oppfattet det slik at Gaute Bjørnsen ikke selv så problemstillingen med kryssende interesser, sier Stangeland og legger til at kommunen mottok i juni 2010 fullmakt fra familien om at Bjørnsen var deres fullmektig i saken.

Våren 2010 hjalp Bjørnsen familien med å sende en formell klage til kommunen.

Rådmannen forteller at det ble fattet et vedtak i saken i mars 2010, men at dette ikke ble påklaget.

— Det var etter dette at barna ble tatt ut av skolen, sier rådmann Inge Stangeland.

Mobbing?

- Bjørnsen mener problemet er at skolen og administrasjonen ikke ville innrømme at det hadde vært noe mobbing?

— Der var det en uenighet knyttet til om det var en mobbesak eller ikke, men et flertall i klageutvalget tok i desember 2010 klagen til følge, svarer rådmann Inge Stangeland.

Samme høst begynner Bjerkreims kommuneledelse å få et anstrengt forhold til en annen aktør. Nemlig Fylkesmannen i Rogaland.

— Ja, og det er knyttet til formelle ting mot saksbehandling av klager, sier rådmannen.

Like før jul 2010 forfatter Bjerkreims rådmann Inge H. Stangeland et krast brev til Fylkesmannen. Der skriver han at han har ”liten eller ingen tillit” til deres saksbehandler. Saksbehandleren bør derfor fjernes fra mobbesaken. Han bør faktisk ikke brukes i noen saker som gjelder Bjerkreim kommune, mener rådmann Stangeland. Han setter også spørsmålstegn ved habiliteten til Fylkesmannens utdanningsdirektør, Sølvi Ona Gjul. Han føler Fylkesmannens folk forskjellsbehandler Bjerkreim. De har ikke behandlet klagen fra foreldrene på ”en uhildet og upartisk” måte. De har heller ikke veiledet kommunen så bra som de burde. Dessuten har Fylkesmannens folk alt for tett kontakt med foreldrenes fullmektig Gaute Bjørnsen, mener rådmann Stangeland.

— Jeg står for det jeg har skrevet, sier rådmannen.

- Hva med barnevernkonsulenten?

- Hva med påstandene fra den tidligere barnevernskonsulenten som skal ha laget et notat til Fylkesmannen, og som skrev at det hadde virket som skolen hadde vært ”lite åpen for å se på problemene”, og at Bjerkreims rådmann, skolesjef og rektoren hadde et møte der de skal ha blitt ”enige om at det ikke har forekommet mobbing på Bjerkreim skule i denne saken,”?

— Jeg har ingen kommentar til påstander fra en tidligere ufaglært ansatt i barnevernet som sluttet i Bjerkreim kommune for 2,5 år siden, går ut og omtaler enkeltsaker, sier Inge Stangeland.

Bjerkreim kommune hyrer advokat og hevder at deres tidligere barnevernsansatt har brutt taushetsplikten. De hevder også at Fylkesmannen har oppfordret henne til å skrive til dem om mobbesaken – noe Fylkesmannen avviste.

— Vi står inne for det som står der, sier Stangeland

28. januar 2011 har foreldrene fått nok. De syns ikke det ser ut som kommunen vil klare å få barna tilbake til hjemskolen. De ber derfor klageutvalget om å sende klagesaken til Fylkesmannen. Det må til om Fylkesmannen skal kunne behandle foreldrenes klage på kommunen.

- Tilbakeføringen lykkes ikke, fordi skolens og kommunens ledelse ikke ville innrømme at mobbingen hadde skjedd, mener Bjørnsen?

— Det er en sammensatt sak, der man ikke har klart å få til en tilbakeføring, men det er ikke bare kommunen som har bidratt til dette, kommenterer Inge Stangeland.

Bekymringsbrev

- Hva med bekrymringsbrevet til barnevernet?

— Jeg kommenterer ikke hvorfor jeg sender bekymringsmeldinger til barnevernet, men jeg sender ikke bekymringsmeldinger uten grunn, sier Stangeland

Aftenbladet kjenner til tre mobbesaker i Bjerkreim, de siste par årene, hvor kommunen har sendt bekymringsmelding til barnevernet. Sakene har til felles at foreldrene har kritisert kommunen for ikke å ta mobbing av deres barn på alvor.

— Jeg vil ikke kommentere hvilke bekymringsmeldinger jeg sender, men jeg sender ikke slike meldinger uten at det er grunnlag for det, gjentar rådmannen.

- Dere er ikke redde for at det kan oppfattes som at dere bruker barnevernet som et maktmiddel?

— Nei. Barnevernet har en uavhengig stilling i kommuneorganisasjonen. Rådmannen har ikke faglig instruksjonsmyndighet over barnevernet. Imidlertid har barnevernet etter loven maktmidler som kan brukes for å undersøke barns situasjon og eventuelt gjennomføre tiltak til barns beste. Barnevernet kan således undersøke saker og få tilgang til informasjon som for eksempel ikke en skole kan få tilgang til.

- Er det ikke prisverdig at en kommuneansatt varsler om at hun mener et barn blir forsømt av det offentlige?

— Jeg kan ikke kommentere konkrete saker, sier Stangeland.

Kverulering?

– Dere klager til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, med påstand om at Fylkesmannen er inhabil til å behandle mobbesaken?

— Jeg mener Fylkesmannnen, i forhold til sin saksbehandling, alt hadde tatt stilling til saken før den var ferdig behandlet. Da var det naturlig å be andre se dem i kortene, sier Inge Stangeland, og legger til;

— Vi fikk et vedtak, og det er fulgt opp.

– I midten av september skrives det nok et brev der du er oppgitt over Fylkesmannen i Rogaland, og sender nok en klage til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i Oslo .

— Det er lenge siden jeg var inne i saken og jeg kan ikke ta igjen den konkrete ordlyden i brevene, men jeg står innen for de brevene jeg har sendt i saken.

- Kan ikke dette minne om kverulering, Stangeland?

— Nei, det går på hvordan Fylkesmannen har behandlet og argumentert i sin klagebehandling, Og det går på var begrunnelsen av deler av Fylkesmannens vedtak i klagesaken vi stilte spørsmålstegn ved.

- For mye byråkrati?

- Sett i ettertid: Skapte dere for mye byråkrati ut av denne mobbesaken?

— Ja, det ble mye brevskriving som vi sikkert skulle vært foruten, både for skole, kommune og fylkesmann. Det burde vært unødvendig og jeg har ikke hatt slike saker i forhold til fylkesmenn før.

- Har det kommet noe vettugt ut av det?

— Vi har fått avklart at overordnet myndighet har ikke noe tilsyn og kontroll med Fylkesmenn eller og heller ikke har hjemmel for å behandle klager på Fylkesmenn.. Sett i den store sammenheng kunne vi kanskje hatt en forvaltningsdomstol i Norge lik andre land for å avgjøre tvister og uenighet mellom stat og kommune, mener Stangeland.

- Hva med ”forsoningsmøtet” med Fylkesmannen. Dere renset lufta?

— Ja, kommunen satte pris på at Fylkesmann Tora Aasland tok initiativ til et møte mellom fylkesmannen og kommunen. Vi hadde et positivt møte der vi utvekslet synspunkter og tok opp hvordan kommune og fylkesmann skal forholde seg til hverandre i fortsettelsen.

— Vi mener saken kunne vært løst på et langt tidligere tidspunkt, men vi vil og ha sagt at den fullmektigen i klagesaken i stor grad har bidratt til at saken har tatt tid, oppsummerer rådmann Inge Stangeland.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Her sveiper bussen borti bygningen midt i Stavanger sentrum: – Vi blir jo litt redde

 2. Seks nye smitte­tilfeller i Stavanger fredag

 3. Blind vold: Mann stukket i halsen ved Maxi kjøpesenter

 4. En ekte helt havnet midt i innspillingen av ny katastrofefilm på Orre

 5. Pasient tiltalt for draps­forsøk på lege

 6. FULL OVERSIKT: 5 døde, 796 påvist smittede i Roga­land – sjekk din kommune

 1. Dalane