• I løpet av siste år, fra september til september, har GENA foretatt analyse i 65 av 80 saker. I 18 saker er det påvist fremmed DNA. Jon Ingemundsen

Legger ned DNA-forsøk ved voldtektsmottaket

Ordningen med å ta en ekstra sporprøve av voldtektsofre har ikke ført til flere politianmeldelser. Kommunalstyret for levekår avslutter derfor forsøksprosjektet.