Måleren til Jæren

Den store fartsmålertavlen som i dag er utplassert i Haugesund, kommer til å bli flyttet til Nord-Jæren etter jul. Det er Anne B. Budalen Hansen ved vegkontoret i Rogaland som opplyser dette.