Positiv til hybler

Sandnes Sentrum AS deler ikke frykten om kaotiske parkeringsforhold dersom tomme kontorer i sentrumskjernen blir bygd om til leiligheter uten parkeringsplass.