Frykter p-kaos

Kommunaldirektør for byutvikling Gunnar Byrkjedal sier at innspill til parkeringspolitikken kommer til rett tid. Samtidig er både Byrkjedal og byplansjef Jan A. Bekkeheien redd for at lempninger i p-kravene kan føre til kaotiske tilstander i sentrum.