Slik bli gassframtiden

Naturkraft eies av Statoil, Hydro og Statkraft med 1/3 hver. Selskapet har konsesjon for bygging av gasskraftverk på Kårstø og Kollsnes. De vil gi henholdsvis 3 og 3,2 TWh årlig, mens co2-utslippene blir på henholdsvis 1,05 og 1,05 millioner tonn årlig.