Megler frikjent

Huus Eiendomsmegling er i Stavanger byrett frikjent for et erstatningskrav etter en eiendomsoverdragelse på Våland i 1997. Problemet var at eiendommen ved salg framsto som nesten 500 kvadratmeter stor. Da de nye eierne ville bygge garasje, viste det seg at tomta bare var 297 kvadratmeter. For å få gjennomført garasjebyggingen ble det nødvendige areal kjøpt av kommunen for drøyt 22.000 kroner.