• John Peter Hernes (H), leder i oppvekststyret. Lars Idar Waage

Hernes støtter skolesjefens forslag

Skolesjefen vil omfordele dagens pengepott til spesialundervisningen. Byens mektigste skolepolitiker går inn for forslaget.