• Illustrasjon: Plank Arkitekter/Bruvikhagen AS Illustrasjon: Plank Arkitekter/Bruvikhagen AS

Protester mot «brutal» boligplan

Mariero-beboere gjør opprør mot boligplaner.