• Tanken bak Housing First er at alle mennesker har rett til bolig, og at selv de med store problemer, har størst muligheter for et bedre liv om de bor i en vanlig bolig i et vanlig boligstrøk. Fredrik Refvem

Sandnes tildeler bolig uten å kreve rusfrihet

Aktive rusmisbrukere med psykiske problemer skal få tilbud om bolig uten krav om behandling eller å være rusfri.