Afrika på Skeie skole

Femti sjuendeklassinger fra Skeie skole danset, svaiet og vugget til afrikanske trommerytmer.