Plantet i historien

Stavanger Museum har gitt ut årbok i 110 år. Utgivelsen av årbokenfor år 2000 avspeiler som de foregående årbøkene museets virksomhetdet siste året. Men denne gangen med mest fokus på distriktetsmaritime historie.