20 år for seint

Skolene og rusomsorgen må samarbeide for raskere å gripe fatt i ungdommer som ruser seg, mener Atle Myre (H).