Møtestader mot framandfrykt

Suldølane og asylsøkarane må læra ein annan betre å kjenna. Nye møteplasser kan redusera framandfrykta hjå begge partar. Dette kan stå som ein hovudbodskap på det godt besøkte folkemøtet som fann stad på Sand i går kveld.