Dyrevernsnemnda anmelder Molaug

Dyrevernsnemnda i Stavanger var i går ikke i tvil om at det var riktig å anmelde byens assisterende politimester for brudd på dyrevernsloven.