Kritisk lys på Siriskjær-avtale

Arbeiderpartiet og Frp er begge sterkt kritiske til at Stavanger kommune bidrar økonomisk for å få bilagt striden mellom Stavangerregionen Havn IKS og private Siriskjær Utbygging AS.