• Jærcowboyen Arvid Mæland trues med tvangsmulkt om han setter i gang arbeidet med Gulliver før det foreligger endelig godkjennelse. Jon Ingemundsen

Foreløpig nei til Gulliver

Klepp kommune har avslått første søknad om å lage scene av Gulliver.