Ny likestillingskritikk av kristen skole

Den kristne skolemodellen som JKS Grunnskole på Ganddal ønsker å innføre, strider mot loven, ifølge likestillingsombudet.