Eldreraner fikk betinget

17-åringen ble dømt for å ha ranet to eldre kvinner. Stavanger byrett ga likevel tiltalte betinget dom til tross for at han nylig hadde fått en betinget dom da han begikk ranene.