Betinget fengsel for økonomisk utroskap

Markedssjef Tor Inge Pettersen, daglig leder Dag Pettersen og styreformann Ole Bru i det tidligere foretaket Forus Trelast er dømt til henholdsvis ni, seks og tre måneders betinget fengsel for økonomisk utroskap.