Vil testes på ny

I løpet av høsten starter planlegging av en brukerundersøkelse som oppfølging til den store «Sandnes-undersøkelsen» i 1996. Den vil blant annet avdekke om kommuneadministrasjonen er blitt mer tilgjengelig, slik målsetningen har vært.