• Dette skal bli boliger. Nå sier også riksantikvaren ja til ombygging av FG-bygget. Dale Eiendomsutvikling

Riksantikvaren godtar Dale-planer

Det gamle psykiatriske sykehuset på Dale kan bygges om til boliger, slår Riksantikvaren fast.