Mangler håndverkere

Mens verkstedindustrien trapper ned, skriker andre bransjer etter flere folk. Derfor går Aetat i Sandnes nå i gang med en storstilt omskolering.