Nå ser vi bedre den enkelte elev

Tradisjonelt har skoleundervisning vært etminste felles multiplum. Den har passet best for gruppen i midten,og ikke for flinke Kari og akterutseilte Per.