Få anmeldelser av rasisme

Så langt i år har politiet registrert toanmeldelser for rasisme i Sandnes. I fjor ble det ikke anmeldt eneneste sak.