Postvegen ikke med i verneplan

Klepp kommune vil ikke be om at Postvegen fra Øksnevad til kommunegrensen med Time blir tatt med i den nasjonale verneplanen for veier, slik kultur og miljøstyret gikk inn for.