Innskjerpar kravet til kistesenking

Som hovudregel skal kista senkast under gravferdsseremonien. Det har biskopen nyleg avgjort etter eit møte med prostane.