Sola ønsker seg asfalt i bytte for gammelgjeld

SOLA: Kommunestyret i Sola pålegger ordførerHåkon Rege og administrasjonen å snakke med veisjefen om å byttegjeld mot trafikksikkerhet. Et pålegg er i politisk sammenhengrelativt kraftig ordbruk, og reflekterer stor politisk vilje til åløse prioriterte trafikksikkerhetstiltak i Sola.