Ja til bompenger på rv 45 i Gjesdal

GJESDAL: 18 av kommunestyrets 25 medlemmer sier ja til å få utbedret rv 45 gjennom Gjesdal ved hjelp av bompenger. De sju andre fire fra Frp og tre fra Høyre – er for utbedring av veien, men mot at arbeidet skal finansieres i stor grad av bompenger.