Statoil anker Kårstø-dom

KÅRSTØ: Statoil ankar dommen frå Gulatinglagmannsrett der 183 statoiltilsette fekk medhald i at arbeidstidadeira startar når dei passerar inn hovudporten.