Tyngdekraft mot sentrum

Politikere fra kommunens utkanter sliter med å bli hørt i bystyret. Tyngdeloven drar ressursene mot sentrum, sier Sp-politiker.