Økt krav om gransking

Kravene om gransking av POTs arbeid i Viksveen-saken tiltar med de nye opplys— ningene om at POT har feilinformert retten. Men Riksadvokaten vil ikke gripe inn.