Sjef i kjent rolle

Økt kompetanse og utvikling av et stabilt og allsidig næringsliv i Dalane er målet for den nye næringssjefen, Gaute Fardal.